Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2017 rok

Po zakończonym w dniu 13 sierpnia 2018 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm., (Pt)), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

  1. sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.,
  2. wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019 oraz
  3. opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (audytor).

Zgodnie z opinią audytora sporządzone przez OPL sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2017 oraz wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019, we wszystkich istotnych aspektach są zgodne:

  • z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255. z późn. zm.) oraz
  • z zatwierdzonymi przez Prezesa UKE w drodze decyzji z dnia 4 kwietnia 2018 r., nr DHRT.WORK.609.1.2017.30 utrzymanej w mocy decyzją z dnia 4 czerwca 2018 r., nr DHRT.WORK.609.1.2017.44 instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2017 rok oraz kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 30.08.2018 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 11:46