Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2019

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), publikuje sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta. 

Poczta Polska S.A. przekazała Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019 wraz z opinią z badania przeprowadzonego na podstawie art. 101 ust. 3 Prawa pocztowego przez niezależnego biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W publikowanym sprawozdaniu dokonano wyłączeń m.in. na podstawie art. 101 ust. 6 Prawa pocztowego, zgodnie z którym dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.08.2020 11:35