Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2018

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), publikuje sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Poczta Polska S.A. przekazała Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2018 wraz z opinią z badania przeprowadzonego na podstawie art. 101 ust. 3 Prawa pocztowego przez niezależnego biegłego rewidenta, tj. Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (poprzednio Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

W publikowanym sprawozdaniu dokonano wyłączeń m.in. na podstawie art. 101 ust. 6 Prawa pocztowego, zgodnie z którym dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
  2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.08.2019 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 14:02