Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

20 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał decyzję określającą wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnik WACC), mający zastosowanie w kalkulacji kosztów w odniesieniu do usług realizowanych przez Orange Polska S.A. (OPL) na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b).

Prezes UKE określił wskaźnik WACC dla kalkulacji kosztów usług na Rynku 3a i Rynku 3b realizowanych za pośrednictwem światłowodowej sieci dostępowej na poziomie 8,46%. Wartość wskaźnika WACC uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w wysokości 1,84%. W odniesieniu do usług realizowanych na tych rynkach w oparciu o miedzianą sieć dostępową, wskaźnik WACC wynosi 6,62%.

Wskaźnik WACC, definiowany jako średni koszt finansowania aktywów przedsiębiorstwa, którego źródłem są dług i kapitały własne, mierzy koszt kapitału przedsiębiorstw. Koszt kapitału jest kosztem alternatywnym przeprowadzenia konkretnej inwestycji, a zatem stopą zwrotu, którą przedsiębiorstwo musi uzyskać, aby było gotowe dokonać danej inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Pt Prezes UKE określi corocznie, w drodze decyzji, dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, na którego nałożył obowiązek prowadzenia kalkulacji kosztów, wskaźnik WACC, który przedsiębiorca telekomunikacyjny stosuje w kalkulacji kosztów, uwzględniając udokumentowane koszty pozyskania kapitału, pozycję przedsiębiorcy na rynku kapitałowym, typowe ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału, zwłaszcza dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz koszty zaangażowania kapitału na porównywalnych rynkach.

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Treść rozstrzygnięcia znajduje się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.01.2023 10:35