Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Instrukcja Emitel S.A. w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2022

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał w dniu 17 kwietnia 2023 r. decyzję zatwierdzającą Instrukcję w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2022 (Instrukcja Emitel) dla usługi świadczenia transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym oraz usługi świadczenia transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym.

Zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Emitel sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności regulowanych.

Sprawozdania posłużą ocenie majątkowej zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w każdej z wyodrębnionych działalności Emitel, a także stosowania zasady niedyskryminacji. Sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta pod względem zgodności z przepisami prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE Instrukcją Emitel.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.04.2023 14:20