Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Instrukcja Emitel S.A. w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2020 

Prezes UKE wydał w 26 kwietnia 2021 r. decyzję zatwierdzającą Instrukcję w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2020 (Instrukcja Emitel) dla usługi świadczenia transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym oraz usługi świadczenia transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym.

Zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Emitel sporządzi sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej odrębnie dla działalności regulowanych. 

Sprawozdania posłużą ocenie majątkowej zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w każdej z wyodrębnionych działalności Emitel, a także stosowania zasady niedyskryminacji. Sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej zostaną poddane badaniu niezależnego biegłego rewidenta pod względem zgodności z przepisami prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE Instrukcją Emitel.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Załączniki:
1.    Wersja jawna decyzji z 26 kwietnia 2021 r.
2.    Wersja jawna Instrukcji Emitel

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.05.2021 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2021 13:27