Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Prezes UKE w dniach 24 maja 2023 r. – 19 czerwca 2023 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 20 grudnia 2022 r., nr DR.WORK.609.1.2022.35, w zakresie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC[1]) stosowanego przez OPL w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b).

W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 19 czerwca 2023 r. decyzję, w której zaakceptowała notyfikowany projekt, przedstawiając jednocześnie uwagi zgodnie z art. 32 ust. 3 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

W załączeniu treść decyzji Komisji Europejskiej.


[1] ang. Weighted Average Cost of Capital.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Damian Jachna
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 31.10.2023 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2023 11:33