Biegły rewident dla Emitel S.A.

W wyniku przeprowadzonego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej postępowania konkursowego, firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp.k. z siedzibą w Warszawie (Ernst &Young) przeprowadzi badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitel) za rok 2021, 2022 i 2023.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Komisja konkursowa powołana przez Prezesa UKE, dokonała oceny jedynej złożonej Oferty Ernst & Young pod względem spełnienia wymagań formalnych, po czym Oferta Ernst & Young została zakwalifikowana do oceny w etapie drugim.

Komisja konkursowa ustaliła, iż Oferta Ernst & Young spełnia kryteria określone w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego.

W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny punktowej Oferty Ernst & Young na  podstawie kryteriów oceny takich jak: doświadczenie i organizacja pracy oraz cena przeprowadzenia badania.

2 czerwca 2022 r. Prezes UKE powołał Ernst & Young do przeprowadzenia badania sprawozdań Emitel w trzech kolejnych latach.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 14.06.2022 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022 08:14