Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu wydał w dniu 24 kwietnia 2023 r. decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR poprzez przedstawienie projektu zmiany oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji OPL poprzez dostosowanie treści Oferty SOR do zapisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r. (Akt delegowany). W pozostałej części Prezes UKE umorzył postępowanie administracyjne.

Prezes UKE uznał, że z uwagi na zmianę warunków rynkowych wynikającą z wejścia w życie Aktu delegowanego zasadne jest wprowadzenie zmian do Oferty SOR polegających na:

  1. zmianie stawki FTR[1] oraz innych opłat powiązanych ze stawką FTR;
  2. usunięciu możliwości rozliczenia ruchu międzyoperatorskiego w oparciu o zryczałtowaną stawkę interkonektową tj. PSI;
  3. zmianie elementów Oferty SOR odnoszących się do stacjonarnej sieci komutowanej OPL (dotyczących podziału sieci na obszary tranzytowe i strefy numeracyjne oraz konieczności posiadania minimum 12 (dwunastu) Punktów Dostępu do Usługi) w ramach realizacji usługi zakańczania połączeń, w tym zmianę opisu usługi zakańczania połączeń odwołującej się do obszarów tranzytowych i stref numeracyjnych oraz wprowadzenie definicji zakańczania połączeń zgodnej z definicją zawartą w Akcie delegowanym.

Decyzja ma na celu wspieranie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym poprzez zapewnienie jednakowych warunków świadczenia usługi zakańczania połączeń w zakresie wynikającym z Aktu delegowanego.

 

[1] ang. Fixed Termination Rate

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Polecka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.05.2023 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2023 11:30