Informacja w sprawie danych przyjętych przez Prezesa UKE do stosowania w Testach MS

Po uzyskaniu danych zgodnie z pkt III. Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 17 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych metod przeprowadzenia testu zawężenia marży (Test MS) i testu zawężenia ceny (Stanowisko), Prezes UKE przeanalizował i zweryfikował dane wszystkich Operatorów Przekazujących Dane Kosztowe (OPDK) i na podstawie danych które uznał za wiarygodne i kompletne, ustalił Wartości Średnie oraz wartość średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), które będą stosowane w Teście MS.

Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Prezes UKE nie przedstawia do publicznej wiadomości informacji o tym czyje dane w jakiej wysokości i w jakim zakresie zostały użyte do wyznaczenia Wartości Średnich stosowanych w Teście MS. 

Zgodnie ze Stanowiskiem, Prezes UKE ustala Wartości Średnie oraz wartość WACC, a następnie przekazuje je do OPDK, których dane zostały zastosowane do wyliczenia Wartości Średnich oraz 
do Orange Polska S.A.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.10.2018 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018 15:23