Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opinia Prezesa UKE w sprawie umowy ramowej dolnośląskiej sieci szerokopasmowej

W dniu 1 marca 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej” (Umowa ramowa).

Opinia dotyczy zgodności umowy ramowej operatora infrastruktury dolnośląskiej sieci szerokopasmowej z postanowieniami Decyzji z dnia 14 grudnia 2012 r. nr C(2012)9571 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA. 33386 (2012/N) – Polska Sieć szerokopasmowa na Dolnym Śląsku, tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury dolnośląskiej sieci szerokopasmowej.

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy określone w Umowie ramowej.

 *  *  *

Zgodnie z motywem 51 Decyzji notyfikacyjnej KE operator infrastruktury dolnośląskiej sieci szerokopasmowej, jest zobowiązany do przedłożenia swojej oferty Prezesowi UKE, który zatwierdza ofertę w zakresie wysokości opłat.

W swojej opinii Prezes UKE uwzględnił warunki dostępu do dolnośląskiej sieci szerokopasmowej określone w Decyzji notyfikacyjnej KE. Głównymi elementami które przeanalizował Prezes UKE, były:
 

  • obowiązek oferowania dostępu do infrastruktury wyłącznie na kwalifikowanych obszarach i na zasadach wynikających z Decyzji notyfikacyjnej (na podstawie motywu 39 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • zakres usługowy umowy ramowej (na podstawie motywu 45 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • obowiązek zapewnienia usług hurtowych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjny (na podstawie motywu 45 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • wysokość opłat za hurtowy dostęp do dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (na podstawie motywu 51 Decyzji notyfikacyjnej KE).


Opinia Prezesa UKE wraz z zatwierdzoną Umową ramową w załączeniu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 02.03.2016 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 12:02