Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opinia Prezesa UKE w sprawie oferty ramowej operatora infrastruktury nadbużańskiej szerokopaskowej sieci dystrybucyjnej

14 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej o świadczenie usług telekomunikacyjnych” Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (NSSD).

Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej operatora infrastruktury NSSD z postanowieniami Decyzji z dnia 6 czerwca 2013 r. nr C(2013)3430 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.35027 (2012/N), SA.35028 (2012/N) oraz SA. 35029 (2012/N) – Polska Projekty lokalnej sieci szerokopasmowej na Podlasiu tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury NSSD.
 

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy przedstawione przez operatora infrastruktury NSSD.

*  *  *
 

Zgodnie z motywem 45 Decyzji notyfikacyjnej KE operator infrastruktury NSSD, jest zobowiązany do przedłożenia swojej oferty Prezesowi UKE, który zatwierdza ofertę w zakresie wysokości opłat.

W swojej opinii Prezes UKE uwzględnił warunki dostępu do NSSD określone w Decyzji notyfikacyjnej KE. Głównymi elementami które przeanalizował Prezes UKE, były:

  • obowiązek oferowania dostępu do infrastruktury wyłącznie na kwalifikowanych obszarach i na zasadach wynikających z Decyzji notyfikacyjnej (na podstawie motywu 36 oraz 88 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • zakres usługowy oferty (na podstawie motywu 42 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • obowiązek zapewnienia usług hurtowych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (na podstawie motywu 42 oraz 94 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • wysokość opłat za hurtowy dostęp do NSSD (na podstawie motywu 43 Decyzji notyfikacyjnej KE).

Opinia Prezesa UKE wraz z zatwierdzoną Ofertą ramową w załączeniu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 01.01.2016 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 12:18