Oferta ramowa SOR

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje tekst ujednolicony Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange Polska S.A., dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (dalej „Oferta SOR”).

Tekst ten zawiera zmiany Oferty SOR zatwierdzone w następujących decyzjach:
1 - z dnia 26 lutego 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-2/13(133);
2 -  z dnia 5 maja 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-7/13(177); 
3 - z dnia 7 maja 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-1/13(319);
4 - z dnia 9 czerwca 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-4/12(194);
5 - z dnia 3 lipca 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-3/11(611);
6 - z dnia 12 sierpnia 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-1/12(454);
7 - z dnia 2 listopada 2015 r. nr DHRT.WORK.6082.6.2015.49;
8 - z dnia 21 grudnia 2015 r. nr DHRT.WORK.6082.4.2015.99;
9 - z dnia z dnia 16 maja 2016 r., nr DHRT.WORK.6082.2.2016.3;
10 -z dnia z dnia 4 czerwca 2016 r., nr DHRT.WORK.6082.1.2016.6;
11 - z dnia z dnia 11 sierpnia 2016 r. nr DHRT.WORK.6082.10.2016.28;
12 - z dnia 6 grudnia 2016 r. nr DHRT.WORK.6082.3.2016.46;
13 -  z dnia 25 maja 2017 r. nr DHRT.WORK.6082.10.2016.101.

Opublikowany tekst ujednolicony ma na celu ułatwienie podmiotom zainteresowanym określenie aktualnych warunków współpracy międzyoperatorskiej w oparciu o Ofertę SOR. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub rozbieżności, obowiązujące są poszczególne decyzje Prezesa UKE dotyczące zmiany Oferty SOR.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.03.2018 12:05