Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferta ramowa Emitel S.A. – II instancja

31 stycznia 2024 r. Prezes UKE wydał decyzję kończącą postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z 8 lipca 2019 r. zmieniającą i zatwierdzającą zmieniony projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, której adresatem jest Emitel S.A. (Emitel).

W nowym rozstrzygnięciu Prezes UKE w części uchylił decyzję z 8 lipca 2019 r. oraz ponownie rozstrzygnął co do istoty w uchylonym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy dotychczasową decyzję.

Wprowadzone zmiany przyczynią się do wspierania rozwoju skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, poprzez umożliwienie uzyskania skutecznego dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury Emitel oraz zapewnienia efektywnej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie regulowanej oferty ramowej Emitel. Ponadto, powinny zapewnić operatorom alternatywnym lepsze warunki dostępu w oparciu o przejrzyste zasady.

Treść decyzji wraz z załącznikiem publikujemy poniżej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Koper
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 22.02.2024 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2024 14:46