Modyfikacja oferty spółki wirualne powiaty 3 sp. z o.o.

6 kwietnia 2017 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Umowy ramowej operatora infrastruktury Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Umowa ramowa).

Operator Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. jest operatorem hurtowym, który oferuje innym operatorom dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej1  wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych.

Modyfikacja Umowy ramowej polega m.in. na obniżeniu opłat abonamentowych za świadczone usługi. Jednocześnie wprowadzono szereg rozwiązań dotyczących usługi BSA. Powyższe działania przełożą się na wzrost możliwości realizacji sieci dostępowych, a tym samym wpłyną na wzrost dostępności szerokopasmowego Internetu na obszarach powiatów: Łęczyńskiego, Włodawskiego i Świdnickiego (obszarze funkcjonowania operatora WP3).

Po analizie zmienionej Umowy ramowej Prezes UKE stwierdził że odpowiada ona aktualnym warunkom rynkowych.

Stanowisko Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej Umowy ramowej znajduje się w załączniku.

1) zrealizowanej w ramach projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 10.04.17 12:10
Aktualizacja informacji: 21.12.17 12:12