Modyfikacja oferty spółki KBTO sp. z o.o. – operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. mazowieckim

30 kwietnia 2018 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Oferty ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu »Internet dla Mazowsza«” (Oferta ramowa) w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe.

Modyfikacja Oferty ramowej polegała m.in. na wprowadzeniu do cennika nowych opcji w zakresie usługi transmisji danych Ethernet o wysokich przepustowościach oraz dodaniu nowej usługi transmisji danych Ethernet realizowanej przez krajowe punkty wymiany ruchu (IX).

W Ofercie ramowej zmieniono także definicję Operatora Sieci Dostępowej umożliwiając podmiotom administracji publicznej skorzystanie z usług oferowanych przez KBTO sp. z o.o.

Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług szerokopasmowego dostępu do sieci na obszarze województwa mazowieckiego.

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej Oferty ramowej znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.05.2018 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2018 15:11