Modyfikacja oferty spółki Infratel – operator infrastrukturalny sp. z o.o.

Modyfikacja oferty spółki Infratel – operator infrastrukturalny sp. z o.o. – operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. łódzkim (Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna).

10 maja 2018 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Oferty ramowej operatora infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych UE” (Oferta ramowa) w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe.Modyfikacja Oferty ramowej polegała m.in. na obniżeniu opłat oraz wprowadzeniu nowych przepustowości dla usług aktywnych (tj. transmisja danych Ethernet oraz dostęp do sieci Internet).

Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do obniżenia kosztów realizacji, utrzymania oraz zwiększenia możliwości realizacji sieci NGA na obszarze województwa łódzkiego.

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej Oferty ramowej znajduje się w załączniku. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.05.2018 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2018 14:58