Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja w sprawie danych przyjętych do stosowania w testach zawężania marży

Po uzyskaniu danych kosztowych i wolumenowych zgodnie z pkt III „Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie szczegółowych metod przeprowadzania testu zawężenia marży i testu zawężenia ceny” z dnia 17 lutego 2016 r. (Stanowisko Prezesa UKE), Prezes UKE przeanalizował i zweryfikował dane Orange Polska S.A. oraz Operatorów Przekazujących Dane Kosztowe (OPDK) i na podstawie danych, które uznał za wiarygodne ustalił Wartości Średnie, które będą miały zastosowanie w teście zawężenia marży (Test MS). 

Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z pkt III, ppkt 11 Stanowiska Prezesa UKE, Prezes UKE nie przedstawia do publicznej wiadomości informacji o tym czyje dane zostają użyte do przeprowadzania Testów MS.

Zgodnie ze Stanowiskiem Prezesa UKE, Prezes UKE przekazał pismem z dnia 27 października 2017 r. Wartości Średnie oraz wartość WACC do Orange Polska S.A. oraz do OPDK, których dane zostały zastosowane do wyliczenia Wartości Średnich.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.12.2017 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 12:23