Decyzja HQA Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. - zatwierdzenie zmiany

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) z dnia 13 lipca 2017 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włączenie (Oferta HQA), wydał w dniu 11 kwietnia 2018 r. decyzję zmieniającą Ofertę HQA. 

Zmiany dotyczą m. in.:
1. procedury zamawiania usługi kolokacji;
2. procedury dostarczania faktur;
3. procedury ustanawiania zabezpieczenia roszczeń finansowych; 
4. aktualizacji opłat za usługę zarówno jednorazowych jak i cyklicznych.

Wprowadzone zmiany przyczynią się do zapewnienia efektywnej współpracy międzyoperatorskiej, a tym samym do wspierania rozwoju skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. 

W załączniku dostępna jest treść decyzji.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.04.2018 12:45