Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE nakładająca karę na Tani Opał sp. z o.o.

Prezes UKE po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego wydał w dniu 31 października 2019 r. decyzję nakładającą na Tani Opał sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu karę pieniężną, w wysokości 500 tys. zł, za naruszenie art. 172 ust. 1 w związku z art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez niewypełnienie obowiązku uzyskania uprzedniej zgody abonentów lub użytkowników końcowych na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 
Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, że bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw dużej liczy abonentów i użytkowników końcowych w relacji z profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Treść decyzji, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz chronionych z uwagi na prywatności osoby fizycznej, znajduje się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.01.2020 13:30