Decyzja Prezesa UKE dla Vectra S.A.

15 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Vectra S.A. do nieruchomości położonych w Żyrardowie należących do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, 
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji i przyłączy,
  4. korzystania z energii elektrycznej.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 26.02.18 13:50
Aktualizacja informacji: 31.07.18 08:28