Decyzja Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

16 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32 C, 32 D, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

1) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, 
2) korzystania z punktów styku budynków,
3) eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków, a także usuwania ich awarii,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy,
5) korzystania z energii elektrycznej.
Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków, decyzja zawiera odmowę uwzględnienia  wniosku w zakresie umożliwienia UPC wykonania własnych instalacji.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 26.02.18 15:45
Aktualizacja informacji: 26.02.18 15:50