Decyzja Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

16 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32, 32 A, 32 B, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, 
  2. korzystania z punktów styku budynków,
  3. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków, a także usuwania ich awarii,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy,
  5. korzystania z energii elektrycznej.

Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków, decyzja zawiera odmowę uwzględnienia  wniosku w zakresie umożliwienia UPC wykonania własnych instalacji.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.02.2018 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:46