Decyzja Prezesa UKE dla Szczygłowski Michał Spidernet

22 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 5 oraz Al. Armii Krajowej 82, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków z kabli miedzianych (skrętka Ethernet kat. 5),
  2. doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 27.02.18 14:45
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:54