Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

30 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Radogoszcz Wschód” z siedzibą w Łodzi, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych.

Ponadto Prezes UKE odmawia Operatorowi wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków, ponieważ każdy z budynków wyposażony jest w światłowodową instalację telekomunikacyjną, która może być wykorzystana przez Operatora.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 06.06.2018 10:00
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:34