Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

13 marca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 43B oraz Bobrzyńskiego 45B, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  2. doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Decyzja umarza postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu Orange Polska S.A. do nieruchomości, w tym do budynku przy ul. Bobrzyńskiego 39A oraz Bobrzyńskiego 41A w Krakowie.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Gunia
Publikujący: Wojciech Gunia
Publikacja informacji: 15.03.18 11:15
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:36