Decyzja Prezesa UKE dla MetroLine sp. z o.o.

27 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” w Warszawie zapewni MetroLine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostęp do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 85, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości. 

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Ponadto Prezes UKE odmawia umożliwienia Operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w postaci okablowania z kabli miedzianych, ponieważ umożliwienie Operatorowi wybudowania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej jest wystarczające do zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.03.2018 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:25