Decyzja Prezesa UKE dla MetroLine sp. z o.o.

27 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” w Warszawie zapewni MetroLine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostęp do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 85, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości. 

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,
2) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

Ponadto Prezes UKE odmawia umożliwienia Operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w postaci okablowania z kabli miedzianych, ponieważ umożliwienie Operatorowi wybudowania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej jest wystarczające do zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 01.03.18 11:10
Aktualizacja informacji: 20.04.18 10:38