Decyzja Prezesa UKE dla MARSNET Mariusz Hajdys

19 marca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla MARSNET Mariusz Hajdys do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dywizjonu 303 4C, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  2. doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. korzystania z punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.03.2018 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:48