Decyzja Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku.

Decyzja umarza ponadto postępowanie w części dotyczącej zapewnienia Operatorowi dostępu do nieruchomości, w tym do budynku polegającego na umożliwieniu korzystania z punktu styku.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Gunia
Publikujący: Wojciech Gunia
Publikacja informacji: 08.05.18 10:30
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:31