Decyzja Prezesa UKE dla Itekom Sp. z o. o.

15 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Itekom sp. z o.o. do nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Sosnowe” w Kiełczowie, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Itekom sp. z o.o. może wykonać w technologii radiowej przyłącza do budynków oraz korzystać z punktów styku w budynkach.
W ramach dostępu Operator będzie mógł:

  1. wykonać przyłącza telekomunikacyjne,
  2. korzystać z punktów styku,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych,
  4. korzystać z instalacji elektrycznych w budynkach.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 14.12.17 11:35
Aktualizacja informacji: 31.07.18 08:33