Decyzja Prezesa UKE dla I.S.P. Jerzy Polek

19 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję częściową ustalającą warunki, na jakich I.S.P. Jerzy Polek będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych w Sandomierzu, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach przy pomocy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Operatora.

W ramach dostępu Operator będzie mógł utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.
Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Prezes UKE umorzył postępowanie w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ul. Koseły 4 oraz posadowionego na niej budynków, w związku z cofnięciem wniosku przez Operatora w tym zakresie.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.01.2018 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:31