Decyzja Prezesa UKE dla Dolnet Group sp. z o.o.

28 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Dolnet Group sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Kilińskiego 13-15-17-19-21 w Świdnicy, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  2. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 04.06.18 09:50
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:40