Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzje dla Orange Polska S.A. zmieniające warunki dostępu do kanalizacji kablowej

10 grudnia 2020 r. Prezes UKE wydał decyzje nr DR.WIT.6174.2.2020.34 oraz DR.WIT.6174.3.2020.26 zmieniające umowy ramowe dotyczące kanalizacji kablowej łączące Orange Polska S.A i  GVT sp. z o. o. oraz Orange Polska S.A. i Point sp. z o. o.

Decyzje określają warunki, na podstawie których GVT sp. z o. o. oraz Point sp. z o. o. są uprawnieni do umieszczenia w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. kabli telekomunikacyjnych/mikrokanalizacji lub kanalizacji wtórnej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Decyzje dostosowują zasady współpracy pomiędzy Orange Polska S.A. a GVT sp. z o. o. oraz Point sp. o. o. do decyzji Prezesa UKE określającej warunki zapewnienia dostępu do kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. wydanej w dniu 11 września 2018 r. oraz rozstrzygają kwestie sporne pomiędzy stronami.

Decyzje są prawomocne i wykonalne.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karol Krzywicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.01.2021 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2021 10:16