Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.11.2022.31 dla REDLAN Robert Kuczera

W dniu 15 listopada br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.11.2022.31 w przedmiocie zmiany umowy najmu nr OCZ/OME/nr262/2016 zawartej w dniu 12 grudnia 2016 r., regulującej zasady korzystania przez REDLAN Robert Kuczera ze stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A. infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 02.12.2022 12:10