Decyzja Prezesa UKE nr DHRT.WIT.6174.5.2017.44 w przedmiocie odmowy dostępu do infrastruktury technicznej

29 marca 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6174.5.2017.44 w której odmówił ustalenia warunków dostępu dla (dane osobowe) do infrastruktury technicznej (dane osobowe) w budynkach we Włoszczowie przy ul. Broniewskiego 3, 5 i 6, Brożka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 24 oraz Żeromskiego 27 oraz doprowadzonej do tych budynków.

Odmowa wynika z braku technicznych możliwości udostępnia infrastruktury.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 24.04.19 11:50
Aktualizacja informacji: 29.11.19 12:01