Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE nr DHRT.WIT.6174.2.2017.69 w zakresie dostępu do słupów ENEA

18 lutego 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6174.2.2017.69 ustalającą warunki dostępu dla (dane osobowe) do słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o. zlokalizowanych w Sypniewie przy ul. 29 Stycznia.
Zgodnie z decyzją, Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektroenergetycznych poprzez podwieszenie światłowodowych kabli telekomunikacyjnych z osprzętem towarzyszącym (m.in. uchwyty mocujące, mufy nasłupowe, stelaże zapasu kabla) pod linią elektroenergetyczną napowietrzną niskiego napięcia,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii infrastruktury telekomunikacyjnej podwieszonej na słupach elektroenergetycznych.

Niniejsze rozstrzygnięcie korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 18.03.2019 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:19