Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6174.34.2022.52

15 grudnia 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.34.2022.52 w sprawie zmiany umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej, regulującej zasady korzystania ze stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S. A. infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia na potrzeby szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, zmniejszenie kosztów świadczenia usług telekomunikacyjnych, umożliwi inwestycje w nowe obszary oraz przyspieszy rozpoczęcie świadczenia usług dla konsumentów. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 19.01.2024 10:55