Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6082.6.2019.51 dla Orange Polska S.A.

12 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6082.6.2019.51 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kluczowym elementem decyzji są Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych.

Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obejmującej kable telekomunikacyjne.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów i dysponentów nieruchomości.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karol Krzywicki
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 24.01.2020 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:11