Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dotycząca dostępu dla WiFiKomputer Jacek Pszczółkowski do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 27 września 2023 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.7.2022.58 zmieniającą warunki zapewnienia dostępu dla WiFiKomputer Jacek Pszczółkowski do infrastruktury technicznej w postaci słupów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, zmniejszenie kosztów świadczenia usług telekomunikacyjnych, umożliwi inwestycje w nowe obszary oraz przyspieszy rozpoczęcie świadczenia usług dla konsumentów.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.11.2023 09:00