Decyzja Prezesa UKE dla „Vectra Investments” sp. z o.o. sp.j. dotycząca kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej

11 września br. Prezes UKE wydał decyzję DHRT.WIT.6082.5.2017.66 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla „Vectra Investments” sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Kluczowym elementem decyzji są:
1. Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej, 
2. Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. 

Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 18.09.18 14:40
Aktualizacja informacji: 19.09.18 09:33