Decyzja Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o. dotycząca dostępu do kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych 

13 maja br. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6082.2.2018.97 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kluczowym elementem decyzji są Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych. 

Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obejmującej kable telekomunikacyjne. 

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów i dysponentów nieruchomości.

Decyzja nie jest ostateczna.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 21.05.19 09:20
Aktualizacja informacji: 21.05.19 09:54