Decyzja Prezesa UKE dla Tauron Dystrybucja S.A. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych)

12 lutego br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6082.5.2019.196 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

Kluczowym elementem decyzji są Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej Tauron Dystrybucja S.A. obejmującej słupy elektroenergetyczne linii niskiego i średniego napięcia.

Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych zawierają postanowienia dotyczące współpracy stron w szczególności w zakresie:

  1. wzajemnych praw i obowiązków;
  2. czasu trwania, zawarcia i rozwiązania Umowy Ramowej oraz Umów Szczegółowych;
  3. kar umownych;
  4. składania zapytań i zamówień;
  5. przygotowania projektu podwieszenia infrastruktury;
  6. instalacji infrastruktury;
  7. przeprowadzania prac planowych oraz usuwania awarii;
  8. opłat i zasad płatności.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów robót inżynieryjno-budowlanych, co przyniesie korzyści nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Decyzja jest ostateczna.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 25.02.2021 09:20