Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla Shentel w przedmiocie dostępu do kanalizacji Multimedia Polska S.A.

29 marca 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6080.77.2016.69 ustalającą warunki dostępu dla Shentel Network sp. z o. o. do infrastruktury technicznej Multimedia Polska S.A. w postaci kanalizacji kablowej zlokalizowanej w miejscowości Szczecin.
Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do umieszczenia w kanalizacji kablowej Multimedia Polska S.A. kabla telekomunikacyjnego/mikrokanalizacji lub kanalizacji wtórnej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.
W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych. Proponowane w nim rozwiązania w istotny sposób przyczynią się do zapewnienia szybkiej i szerokiej sieci łączności elektronicznej w szczególności na obszarach, gdzie taka sieć jest niedostępna lub gdzie budowa nowej infrastruktury technicznej może być nieopłacalna.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 24.04.2019 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2019 11:33