Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla Rybnet sp. z o.o. sp.k. dotycząca dostępu do słupów elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A.

2 listopada br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.10.2020.44 zmieniającą umowę w przedmiocie dostępu do słupów elektroenergetycznych, zawartą pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A. a Rybnet sp. z.o.o. sp.k., w zakresie opłat.

Decyzja jest zgodna z postanowieniami decyzji Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.5.2019.196 określającej warunki zapewnienia przez Tauron Dystrybucja S.A. dostępu do słupów elektroenergetycznych. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 18.11.2021 11:35