Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla PGE Dystrybucja S.A. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych)

12 lutego br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6082.3.2019.211 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Kluczowym elementem decyzji są Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A.

obejmującej słupy elektroenergetyczne linii niskiego i średniego napięcia.

Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych zawierają postanowienia dotyczące współpracy stron w szczególności w zakresie:

  1. wzajemnych praw i obowiązków;
  2. czasu trwania, zawarcia i rozwiązania Umowy Ramowej oraz Umów Szczegółowych;
  3. kar umownych;
  4. składania zapytań i zamówień;
  5. przygotowania projektu podwieszenia infrastruktury;
  6. instalacji infrastruktury;
  7. przeprowadzania prac planowych oraz usuwania awarii;
  8. opłat i zasad płatności.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów robót inżynieryjno-budowlanych, co przyniesie korzyści nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Decyzja jest ostateczna.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 25.02.2021 09:20