Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o. dotycząca dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroener.)

12 lutego br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6082.2.2019.182 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kluczowym elementem decyzji są Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obejmującej słupy elektroenergetyczne linii niskiego i średniego napięcia.

Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych zawierają postanowienia dotyczące współpracy stron w szczególności w zakresie:

  1. wzajemnych praw i obowiązków;
  2. czasu trwania, zawarcia i rozwiązania Umowy Ramowej oraz Umów Szczegółowych;
  3. kar umownych;
  4. składania zapytań i zamówień;
  5. przygotowania projektu podwieszenia infrastruktury;
  6. instalacji infrastruktury;
  7. przeprowadzania prac planowych oraz usuwania awarii;
  8. opłat i zasad płatności.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów robót inżynieryjno-budowlanych, co przyniesie korzyści nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Decyzja jest ostateczna.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 25.02.2021 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2021 09:37