Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja dla T-Mobile Polska S.A. zmieniająca umowę najmu infrastruktury elektroenergetycznej zawartą z Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 15 listopada br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.12.2022.80 w przedmiocie zmiany umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej nr OD-09/OME- 4/UIE/KWL/002/2018 zawartą w dniu 27 marca 2018 r. pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Tauron Dystrybucja S.A.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 22.12.2022 09:30