Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla m. st. Warszawy

7 września 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez m. st. Warszawę usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą 73 hotspotów, zlokalizowanych w miejscach publicznych.

Decyzją zostały określone także zakres i warunki świadczenia przez m. st. Warszawę usługi dostępu do Internetu.

Zgodnie z decyzją:

  1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 1 Mbit/s, 
  2. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, z przerwą między sesjami nie krótszą niż 15 minut, 
  3. poszczególne hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 GHz. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Klaudia Kieliszczyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 19.09.2018 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:24