Decyzja Prezesa UKE dla gminy Myszków

13 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę  Myszków  usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, w zakresie realizacji projektu pn. ”Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Myszków dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Decyzją określony został także zakres i warunki świadczenia przez gminę Myszków usługi dostępu do Internetu.

Zgodnie z decyzją usługa bezpłatnego dostępu do Internetu będzie świadczona 100 gospodarstwom domowym na obszarze gminy Myszków, zgodnie z warunkami określonymi w ww. projekcie. 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 13.04.18 15:50
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:42