Decyzja Prezesa UKE dla gminy miasto Dębica

14 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę  miasto Dębica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, w zakresie realizacji projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”.

Decyzją określony został także zakres i warunki świadczenia przez gminę miasto Dębica usługi dostępu do Internetu.

Zgodnie z decyzją usługa bezpłatnego dostępu do Internetu będzie świadczona 35 gospodarstwom domowym oraz 27 jednostkom organizacyjnym podległym gminie miasto Dębica, na jej obszarze, zgodnie z warunkami określonymi w ww. projekcie. 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 25.05.18 08:40
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:41